top of page
  • Writer's pictureYolanda Groeneveld

Links, artikelen, interesse

Updated: Mar 15, 2019

Deze site, met veel zorg samengesteld door Mel Hopper Koppelman, biedt een getrouwe weergave van wetenschappelijk onderzoek naar acupunctuur:

https://www.evidencebasedacupuncture.org/present-research/acupuncture-scientific-evidence/

:

Deze site biedt ook aardige overzichten van onderzoek naar effectiviteit van acupunctuur

http://www.healthcmi.com/acupuncture-news-archive


Boeiend artikel, natuurkundige Cho, werkzaam in radiologie, laat mbv fMRI relaties zien tussen acupunctuurpunten op de voet en de visuele cortex:

http://discovermagazine.com/1998/sep/needlesnerves1504

13 views0 comments

Recent Posts

See All
Post: Blog2_Post
bottom of page