top of page
  • Writer's pictureYolanda Groeneveld

Acupunctuur kan opioiden vervangen

Updated: Jan 22, 2019

Onder auspiciën van The American Traditional Chinese Medicine Society is, in een 21 pagina’s tellend ‘white paper’, een overzicht gegeven van alle studies die zijn uitgevoerd naar de pijnstillende werking van acupunctuur. Het werk gaat in op acupunctuur als eerstelijnszorg voor pijnstilling en pijnbeheersing en vergelijkt zowel kosten als effectiviteit met andere behandelvormen, waaronder pijnmedicatie.

Conclusies luiden als volgt:

1. Acupunctuur is (kosten)effectief en veilig bij verschillende vormen van acute en chronische pijn. Acupunctuur zou als eerste behandeling moeten worden aangeboden, nog voordat er sprake is van een pijnmedicatievoorschrift.

2. Hoe de pijnstillende werking van acupunctuur tot stand komt, is wetenschappelijk goed vastgelegd. Acupunctuur verhoogt de productie en afgifte van endogene opioïden.

3. Acupunctuur is effectief bij de behandeling van chronische pijn. De eigenschap van het zenuwstelsel om zich morfologisch en functioneel aan te passen (neuroplasticiteit) speelt een cruciale rol bij aanhoudende pijn. Acupunctuur beïnvloedt deze centrale sensibilisatie.

4. Acupunctuur kan goed gebruikt worden als aanvullende behandeling om verslaving aan opioïden te voorkomen.

5. Acupunctuur wordt aanbevolen als eerste middel bij pijn (en overgebruik van pijnstillers) door de FDA, evenals door de Amerikaanse National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine. Dit instituut heeft ziekenhuizen de opdracht gegeven om niet-medicamenteuze behandelopties aan te bieden.

6. Van alle niet-medicamenteuze behandelopties is acupunctuur het meest effectief en specifiek om gebruik van opiaten te vervangen.

7. Acupunctuurbehandelingen door gekwalificeerde therapeuten zijn op grote schaal beschikbaar.

De onderbouwing van deze conclusies wordt uiteengezet in het openbaar toegankelijke white paper, via de volgende link: www.atcms.org

etc.


90 views0 comments

Recent Posts

See All

Σχόλια


Post: Blog2_Post
bottom of page